Vakuumsug/Sanering

I vissa fall när det kommer till att isolera så finns det behov av att bland annat rensa undan föroreningar, skadad isolering, sand eller annan typ av vindsfyllning för att kunna utföra själva isolering. Att behöva mögelsanera och lägga nytt tätskikt är inte heller ovanligt. Allt detta kan vi på Grenado erbjuda som en helhetslösning för dig.

Att använda sig av vakuumsug är att förenkla en process som annars kan vara mycket krävande, både arbetsmässigt men även ekonomiskt. På ett smidigt och effektivt sätt kan vi se till att du får rätt hjälp.

Rensning av vind

Vi börjar helt enkelt med att se över hur arbetsområdet ser ut, vanligast är vind.
Bråte, gammalt byggmaterial, skadad isolering, fuktig isolering och bland annat slagg är sådant som vi rensar ut med vår vakuumsug.

Mögelsanering

Mögel är något som kan bidra till ett sämre eller till och med farligt inomhusklimat och bör åtgärdas vid minsta lilla tecken. För oss på Grenado handlar det inte bara om att åtgärda mögel utan även om att hitta anledningen till att mögel i första hand har uppstått.