Glasull Knauf insulation

Knauf Insulation är en del av Knauf Group, en familjeägd global byggmaterialkoncern med en årlig omsättning på mer än €5 miljarder. Som en av världens främsta isoleringstillverkare, är vi verksamma i över 35 länder och har fler 30 produktionsanläggningar som tillverkar glasull, stenull, extruderad polystyren (XPS), expanderad polystyren (EPS) och extruderad polyethylen (XPE). Med fler än 5000 anställda, är vi specialister på isoleringstillverkning, forskning och utveckling. Vi erbjuder avancerade lösningar för energieffektivitet för byggnader i hela världen.

Knauf Insulation erbjuder i Sverige ett sortiment av glasull, stenull och extruderad polystyren (XPS) isoleringsprodukter tillsammans med design service för alla byggnadsprojekt. Med den mest avancerade patentskyddade teknologin, tillverkar vi isolering av högsta kvalitet och strävar efter att erbjuda kundservice för att kontinuerligt förbättra industristandarder.

Sverige har unika isoleringsbehov och därför erbjuder Knauf Insulation en serie produkter som passar till byggnadsmetoder och beprövade lösningar för att erbjuda komfort och energieffektivitet i byggnader. Långsiktigt, jämställt partnerskap med våra kunder är en viktig del av vår filosofi. Då det sker en kontinuerlig förbättring av föreskrifter för energieffektivitet, akustik, brandskydd och hållbara byggmaterial, förbättrar vi kontinuerligt våra produkter.

Supafil Loft – Lösull

Supafil Loft är en obunden, obrännbar lösull tillverkad av glasull. Supafil Loft är färdig att användas på arbetsplatsen och designad för att ge bästa möjliga täckning och värmeprestanda.

 • Kan användas vid både nybyggnation och renovering
 • Snabb och enkel installation
 • Kan installeras i trånga utrymmen
 • Lägger sig tätt runt alla ojämnheter, rör, ledningar och dosor
 • Torr process

Supafil Frame – Lösull

Knauf Supafil® Frame lösull är en obunden, lösull av glasfiber, utformad med optimala väremegenskaper, utmärkt täckning och blåsegenskaper. Supafil® Frame fibrerna följer Nota-Q, vilket oberoende verifierats av EUCEB (inte klassificerad som cancerframkallande enligt EU:s direktiv 67/548/EEG och direktiv 97/69/EG om farliga ämnen). Fibern är också förregistrerad enligt R.E.A.C.H.

 • Kan användas både på öppen vind och i slutna konstruktioner
 • Lågt Lambda värde
 • Tillverkad av återvunna glasflaskor
 • Passar till nya och befintliga byggnader
 • Snabb och ren installationsprocess
 • Installeras inifrån eller utifrån
 • Torr process