ROCKWOOL

ROCKWOOL koncernen är världens ledande leverantör av produkter och lösningar baserade på stenull. Koncernen är en av världens ledande isoleringstillverkare. Tillsammans med andra byggprodukter såsom akustikundertak och fasadskivor samt konsulttjänsten BuildDesk säkrar koncernen energieffektiva och brandsäkra byggnader med god akustik och behagligt inneklimat. Verksamhetsområdet utanför byggsektorn omfattar odlingssubstrat till plantskolor, specialfibrer till bromsbelägg och packningar samt system till buller- och vibrationsdämpning vid vägar och järnvägar. Koncernen omsatte 2014 EUR 2,180.4 mio. Koncernen sysselsätter över 11.000 medarbetare och har sitt huvudkontor utanför Köpenhamn. Företaget är noterat på NASDAQ Copenhagen.

ROCKWOOL fabriker och försäljningskontor

Koncernens verksamhet är koncentrerad till Europa men har också produktion, försäljning och service i Nordamerika och Asien. Genom ett väl utvecklat nätverk av affärspartners når koncernens produkter och lösningar nästan alla delar av jordklotet.