Nyproduktion

Grenado isolering hjälper er med nyproduktion. Material som vi använder oss av anpassas för projektet och generellt sätt kan man isolera alla vanligt förekommande konstruktioner. För högsta effektivitet i projektet ser vi över allt ifrån materialval till arbetsflöde. Vi använder oss av lösullsisolering vilket bidrar till bland annat sänkta värmekostnader och ett kvalitativt inomhusklimat.

Vi hjälper er med nyproduktion inom följande områden:

N

Vind

N

Tak

N

Vägg

N

Golv

Förberedelsearbete

Innan själva isoleringsarbetet utföras är det viktigt att rätt förutsättning och rätt förberedelser är på plats för att få ett bra och effektivt arbetsflöde, samt ett optimalt slutresultat. Vi utför arbetet inför isoleringen, det innebär allt ifrån landgångar till vindsarger, vindsluckor, ventilation och montering av bland annat ångbroms etc.

Utförande av isolering

När vi har samlat in rätt information och rätt underlag samt förberett projektet så utförs själva isoleringen. Lösullsisolering gör det behändigt och smidigt att isolera. Lösullen medför bland annat skarvfri isolering, bra lambdavärden samt att den är anpassningsbar när det kommer till tjocklek och mängd. Dimensioner och mått har inte någon påverkan på utförandet, det blir med andra ord alltid bra. Alla isoleringsarbeten utför vi med vårt egna lösullsekipage.

Vid avslutat arbete

När arbetat har slutförts överlämnas dokumentations- och garantihandlingar samt information om vad som kan vara bra att tänka på inför framtiden. Ni behöver inte tänka på isoleringsspill och övrigt överblivet material då vi tar hand om allt detta som en självklar del av vårt erbjudande.