Teknisk isolering

De främsta anledningarna till att rörisolera beror oftast på att effektivisera funktioner, sänka värmeläckage (motverka värmeförlust) eller helt enkelt av säkerhetsskäl då vissa typer av rörledningar medför mycket höga temperaturer som kan komma att bli en säkerhetsrisk för dess omgivning. Viktigt att tänka på är att även kalla rör behöver kompletteras med isolering för att motverka kondens samt bidra till en längre hållbarhet när det kommer till driftanläggningar.

Utöver detta bör man även tänka på att högre energipriser i kombination med miljökrav, som ständigt blir tuffare, ställer högre krav på bostäder och lokalers energianvändande.

Vi på Grenado kan erbjuda dig tjänster inom följande områden

N

Kylrör

N

Kall- och varmvattenledningar

N

Rörmärkning

N

Ventilation

N

Fjärrvärmeledningar

N

Hetvattenledningar

N

Ytbeklädnader

N

Ångledningar

N

Brandtätning

N

Cisterner