ROT

Om du som privatperson är berättigad till ROT avdrag så kan du få upp till 50% på arbetskostnaden betald. Mer om vilka stadgar och villkor som gäller kan du läsa på skatteverkets hemsida.

Smidig och enkel hantering innebär att man själv inte behöver ansöka om avdraget, vi hjälper dig med detta som en del av vårt erbjudande.

Värt att tänka på är att ROT avdraget står inför justering inför 2016 vilket i korta drag innebär att bidraget kommer att sänkas och inte kommer vara lika fördelaktigt för dig som vill nyttja ROT avdrag. Med andra ord kan det vara en god idé att passa på innan årets slut.