ISOVER

Produkter för Teknisk isolering

Inom området Teknisk isolering utvecklar och marknadsför vi isolerprodukter för ventilationskanaler, rörledningar, cisterner, ugnar och pannor. I sortimentet ingår även tillbehör som underlättar arbetet med våra produkter och säkerställer ett fullgott resultat.

Miljö och hälsa ligger oss varmt om hjärtat

ISOVERs isolering används för att skapa energieffektiva byggnader och anläggningar med minimal klimatpåverkan från uppvärmningsanläggningar. Dessutom har glasull från ISOVER de goda egenskaperna att minska buller och skydda mot brand.

ISOVER har dokumenterat produkternas miljö- och hälsoegenskaper, bland annat i byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad. Sedan flera år tillbaka är företagets ledningssystem certifierat enligt miljöstandarden ISO 14001.

Vid tillverkning av ISOVER glasull används stora mängder återvunna råvaror – ca 80 % utgörs av återvunnet glas. ISOVER återvinner dessutom glasullsspill som uppkommer vid tillverkningen. Företaget är anslutet till REPA-registret för återvinning av förpackningar.

För de boende bidrar ISOVERs produkter till en behaglig inomhusmiljö med välisolerade byggnader där man kan ha en behaglig inomhustemperatur med varma tak, väggar och golv.