Värmeisolera för att kontrollera energiförlust

Kondensisolera för att säkerställa funktion

Brandisolera för säkerhetsskäl

Sänk dina värmekostnader med lösullsisolering

Byggbolag

Använd Grenado Isolering för att få ett effektivare arbetsflöde samt en större lönsamhet i din affär.
Genom att använda dig av Grenado Isolering i ditt byggprojekt sparar du värdefull tid samtidigt som du kan räkna med att isoleringsarbetet utförs med yttersta noggrannhet.

Vi erbjuder oss att ta hand om hela ledet, allt ifrån kalkyler på isoleringsmängd och energibesparingar till utförande av isoleringsarbetet samt att vi lämnar arbetsplatsen i städat och fint skick.

Vi på Grenado kan bland annat erbjuda helhetslösningar inom lösullsisolering. Allt ifrån nyproduktion av tak, vägg, golv och vind. Vi kan även erbjuda tilläggsisoleringar samt tillhörande snickeriarbeten och teknisk isolering.

Inom teknisk isolering behärskar vi följande

N

Kylrör

N

Hetvattenledningar

N

Ytbeklädnader

N

Cisterner

N

Kall- och varmvattenledningar

N

Ångledningar

N

Rörmärkning

N

Lösullsisolering

N

Fjärrvärmeledningar

N

Brandtätning

N

Ventilation

Hör av dig!

Kontakta oss för fortsatt diskussion om hur ett bra samarbete kan se ut