ArmaCell

ArmaCell Lösningar framtagna för att ge resultat ”Hos oss på Armacell har kombinationen av förståelse för vad marknaden vill ha och tekniskt kunnande lett fram till att vi utvecklat ett sortiment av produkter, som var och en omsorgsfull anpassats att uppfylla...

Nullifire

Nullifire Brandskydd Nullifire har varit ett ledande märke i utvecklingen av svällande brandskyddsfärg, brandtätning- och andra passivt brandskyddande lösningar i över 35 år. Vi har arbetat med många av världens ledande arkitekter och har levererat...

ROCKWOOL

ROCKWOOL ROCKWOOL koncernen är världens ledande leverantör av produkter och lösningar baserade på stenull. Koncernen är en av världens ledande isoleringstillverkare. Tillsammans med andra byggprodukter såsom akustikundertak och fasadskivor samt konsulttjänsten...

Paroc

Paroc Paroc Group är en internationell tillverkare av stenullsisolering. Vårt huvudkontor ligger i Finland, och vi har produktions-anläggningar i fyra länder samt säljkontor i 14 länder. På Paroc har vi utvecklat vårt produktionskunnande sedan 1930-talet. I dag är vi...

ISOVER

ISOVER Produkter för Teknisk isolering Inom området Teknisk isolering utvecklar och marknadsför vi isolerprodukter för ventilationskanaler, rörledningar, cisterner, ugnar och pannor. I sortimentet ingår även tillbehör som underlättar arbetet med våra produkter och...